lørdag 6. august 2011

VM-samling Del1
I strålende vær møtte de fem VM-deltakerne pluss hospitant Martin opp for å gjennomføre første delen av VM-samlingen. Deltakerne ble presentert et kart med bare brunbilde pluss de stiene de skulle gå på (se øverste kartet). På stien var det lagt ut merker med postnummer og fra denne kunne en se en skjerm. Ved hjelp av en nål skulle så deltakerne merke på sitt kart hvor de mente posten lå. Det var en blanding av enkle og vanskelige poster og på noen av postene brukte deltakerne lang tid for å få høydekurvene til å stemme. Ved den siste posten fikk deltakerne utlevert et løsningskart (det nederste kartet). Ved gjennomgangen viste det seg at det ble truffet ganske bra. Deltakerne gikk deretter løypa i motsatt retning, og med disse diskusjonsglade tok det lang tid før de kom ned til Kjetil og meg som ventet med tidsposter.Tidspostene var en lett gjennomføring før det som venter de i morgen. Da skal de gjennom 29 tidsposter i et detaljert høydekurveterreng ute ved Rognsbru.Ved gjennomgangen etterpå ga deltakerne uttrykk for at dette hadde vært en nyttig økt.


En del tid ble også brukt på å gjennomgå praktiske detaljer rundt VM-deltakelsen.

Ingen kommentarer: