søndag 18. januar 2015

IOF-møtet i Frankfurt

I helgen var jeg på møte i Frankfurt hvor IOF Council i sammen med alle sine komiteer var samlet.
Komiteene hadde sine særskilte møter fredag og lørdag ettermiddag og kveld mens lørdag formiddag var satt opp med felles møte hvor vi fikk høre siste nytt fra det øverste organet.
En del av disse nyhetene finner du på www.orienteering.org mens en del venter på formelle godkjenninger.

Sakslista i Trailo Commission inneholdt mange punkter. En god del av sakene innebærer at vi kommer opp med forslag, men at disse må godkjennes enten av sekretariatet eller Council før de blir offisielle. Slike saker er for eksempel forslag til Event Advisors for de neste mesterskapene, hvor og når Clinics skal avholdes osv.

Men jeg kan nevne noen av sakene som det ble arbeidet med.

Europacupen.
Søknader om konkurranser i E-cupen for neste år må være inne innen juli i år. Det er ønskelig at det blir flere konkurranser i TempO i E-cupen.
På lista til Council står det at det bør være World Cup i alle disipliner. (Når)

World Ranking Event
Vi vil se nærmere på om det skal arrangeres WRE i TrailO. Vi er eneste disiplinen som ikke har det. Hadde møte med lederen i Rules Commission for å avklare noen forhold rundt dette.

Europamesterskap
Hadde et møte med lederen for EWG blant annet om at noen søkere til EM bare ville ha fot-o ikke TrailO. Han ville ta kontakt med disse for å prøve å få til et samordnet EM.

Guidelines for organisers
Hele guidelines ble gjennomgått og det ble foretatt en rekke justeringer. Mye på bakgrunn fra rapporter fra arrangører og Event Advisors  fra siste mesterskap.

Stafett
Lagkonkurransen vil utgå og erstattes av en stafett fra og med 2016. Formelle godkjenninger må foretas av Council i løpet av høsten.
I forbindelse med VM 2015 vil det bli et forsøk på denne nye formen som bygger på tidligere demonstrasjoner av stafett, fra et innspill fra .Athlete Commision og noen justeringer fra komiteen.
I grove trekk blir den slik:

To klasser, Paralympics og Open.

Tre etapper
PreO-del
Det legges 30 poster hvor hver etappe skal ta ti poster hver.
Max tid for hele laget (f.eks. 90 minutter
TempO-del
1(2) stasjon(er) med 5 oppgaver for hver etappe.

Resultat
For hver bom i PreO-delen gis et tillegg 60 sekunder
For TempO-delen gis et tillegg for 30 sekunder pr. bom  + anvendt tid på stasjonen.

Gjennomføring
Etappe 1: Fellesstart, etter gjennomført etappe går en videre til Tempostasjonen.
Etappe 2: Starter når etappe 1 kommer inn, etter gjennomført etappe går en videre til Tempostasjonen
Etappe 3. Starter når etappe 2 kommer inn. og går til et karanteneområde.

Resultatene kalkuleres og offentligjøres.

Finale
På den siste stasjonen (evt. to stasjoner) startes i omvendt rekkefølge av resultatene, det vil si lederlaget starter sist.