onsdag 1. oktober 2008

Idrettsskole for voksne

I dag har Ellinor og jeg instruert på en Idrettsskole for voksne. Det er aktivitetshuset på Tamburlund i Skien som har denne aktiviteten hvor godt voksne får et innblikk i forskjellige idretter. Vi brukte pre-o-kartet ved Fritidsparken. Her har det skjedd mye i det siste så en oppdatering er på plass før det kan arrangeres et vanlig løp. Men vi hadde valgt en runde hvor vi unngikk disse forandringene. Deltakerne var helt blanke når det gjaldt orientering så vi startet rolig med å forklare 'orientere kartet' samt at vi tok karttegnene etter hvert som de dukket opp.
De ble ganske flinke til å lese kartet etterhvert. Vi avsluttet med et par pre-o-poster og vi lovet at neste gang skulle de få prøve seg på en pre-o-løype. Vi avsluttet på Tamburlund med en god suppe og hvor vi fikk mange spørsmål. Vi fikk god tilbakemelding, de syntes det var meget interessant.

Ingen kommentarer: