torsdag 28. april 2011

O-blinken 2011

Her skal O-blinken 2011 arrangeres søndag 29. mai. Det kommer til å være poster innenfor dette kartutsnittet. men fortvil ikke, det blir poster også i annerledes terreng.

Den siste tiden siden snøen forsvant har jeg vært ute for å preo-revidere aktuelle postområder. Heldigvis har det ikke vært så mye som jeg har hatt på tidligere kart. Nå begynner detaljplanleggingen av postdetaljer. mange ideer kommer selvfølgelig opp i revideringen, men mye arbeid gjenstår. Og så er det også spennende hvordan synligheten inn i terrenget blir, det gror jo for hver dag nå.

Innbydelse kommer snart.

2 kommentarer:

Martin sa...

Ser spennende ut. Hva er ekvidistansen på kartutsnittet?

pre-ole sa...

Den er 2 m.