tirsdag 20. september 2011

Rankinglister

Oppdaterte rankinglister etter SM ligger nå ute på http://www.preo.no/.
Etter den suverene seieren i TempO på lørdag rykker Martin Jullum litt fra Lars Jakob Waaler på Årsrankinglisten. På Uttakingslisten er det derimot uforandret med bare 0,02 poeng mellom de to.
Nedover på listene ble det også små forandringer.
For de som ikke er så innvidd kan jeg fortelle at Årsrankingslisten innholder alle katogorier av konkurranser, Nattløp, TempO og klassisk. For uttakingslisten er det bare klassisk konkurranse som gjelder. Dette for at VM, EM og landskamp foregår kun på klassisk distanse foreløpig.

For begge listene er det slik at det er de åtte beste konkurransene i de siste tolv månedene som gjelder. Poengene blir satt blant annet påm grunnlag av hvem som deltar og antall poeng en oppnår. Til bedre konkurrenter som er med dess bedre blir utgangsrankingen.
I og med at en stryker konkurranser som er eldre enn 12 måneder kan en også gå nedover på rankingen.

Årsranking

Uttakingsranking

Ingen kommentarer: