onsdag 21. desember 2011

Pre-o-samling

Norge har utøvere helt i verdenstoppen i presisjonsorientering. Men nedover i rekkene er det tynnere. Grenen er sterkt økende i mange land med god deltakelse på fler og fler konkurranser.
Her i landet er det stagnasjon både når det gjelder antall utøvere og antall konkurranser. Våre beste er derfor meget ofte i Sverige og konkurrerer hvor en til enhver tid er sikret gode konkurranser.
Pre-o-utvalget har derfor innkalt til en samling i januar hvor man skal finne fram til hvordan man skal satse i årene framover for å få flere til å delta i denne grenen av orientering.
For de som er interessert i pre-o må det sies å være møteplikt på denne samlingen. Det blir en lav egendal.

Se innbydelsen HER

Ingen kommentarer: