lørdag 10. november 2012

Preosamling Dag 1

Det var 20 deltakere til stede da Knut Ovesen kunne ønske velkommen til årets allmøte på Skedsmo kulturhus. Det var en rikholdig saksliste, og diskusjonene gikk livlig. Dermed ble to av punktene utsatt til imorgen, som om vi har bedre tid da.

Økonomi
Knut presenterte et forslag til budsjett for neste år. Hvis dette budsjettet blir endelig vil det sette sterke begrensninger på hva vi har planlagt for neste år. Det går mest utover elitesatsingen hvor vi har som mål å være blant verdens beste landslag i mesterskap.

Terminliste 2013
Egil Sønsterudbråten kunne fortelle at det meste var på plass for neste år. Noen konkurranser ble flyttet for å få en bedre terminliste. Noen spørsmål gjenstår.

Preo på nettet
Offisielle dokumenter skal ligge på www.orientering.no. Vi må se gjennom aktuelle dokumenter før de overføres. Det må bli lettere for en utenfoorstående å finne fram  til opplysninger om preo.

Preo-sportens venner
Det ble diskutert om vi skulle starte preo-sportens venner.

Årsrapportering
Jan Erik Haug innledet om hvordan vi skal innrapportere vår aktivitet. Noe blir rapport vi Idrettsregistreringen. Men noe av vår aktivitet faller utenom denne.

Kvalitetsheving på våre arrangementer
Geir Myhr Øien og Martin Jullum hadde en flott presentasjon over punkter som kan heve kvaliteten. Det kom i tillegg flere gode innspill som følges opp videre. Det ble en lang diskusjon om hvor mange løp som skulle være med i Norgescupen

Ny brosjyre om Preo vinklet mot fot-orienterene
Liv Horntvedt innledet og konkluderte med at vi ikke behøvde en ny brosjyre. Andre tiltak ble diskutert, blant annet plakater på o-løp, Mere detaljer kunne legges ut på nettet.

Som sagt fullt engasjement under diskusjonene, og det kom opp mange fine innspill som komiteen tar med seg videre.

Ingen kommentarer: