søndag 11. november 2012

Preosamling Dag 2 (LIVE)


Artikkelen oppdateres fortløpende.

I dag kan jeg by på en verdenssensasjon. For første gang i historien ville jeg prøve å få til en liveoppdatering fra allmøtet i presisjonsorientering. Møtet starter kl. 1015.

kl. 1430 Avslutning med mat

kl. 1423 Oppsummering v/Knut
Gruppearbeid savnes.
Burde være satt opp ansvarlige for ting vi var blitt enige om.
Nytt allmøte under Norwegian Spring
Litt for mye detaljerte diskusjoner på enkelte av sakene.

kl. 1358 NOF v/Lone Brochman
Vil gjerne ha forslag til aktiviteter som er preorelatert.
Minnet om at det er flere kurs som det kan søkes om støtte.
Støtte til synfaring.
Midler til breddeopplæring.

kl. 1251 Oppsummering av sesongen 2012
Det var jeg som hadde ansvaret for å presentere denne også. Det gikk greit med enkelte kommentarer på de forskjellige punktene. Aller mest diskusjon ble det rundt samlinger for eliten, skal vi ha landslag?
Det var forskjellige synspunkt på hvordan dette skulle gjennomføres neste år.

kl. 1250 Ny oppstart med fotoseanse

kl. 1210 Matpause

kl. 1135 Nye internasjonale konkurranseregler
Martin Jullum hadde vært med i en gruppe som hadde utarbeidet de nye reglene. han presenterte det som var nytt i reglene. Han gikk detaljert inn på en del av synspunktene han hadde sendt inn. Og igjen havnet vi i diskusjon på detaljnivå. Skal vi slavisk følge internasjonale bestemmelser, eller skal det være tillatt å ha avvik i Norden.

kl. 1050 Nye uttakskriterier
Ole-Johan Waaler (altså meg) innledet om de nye konkurransereglene. Disse var lagt tett opp til kriteriene for de andre grenene. Selvfølgelig ble det også her en lang diskusjon over detaljene i utkastet. Sendes NOF for godkjenning.
kl. 1014 TempO
Lars Jakob Waaler innledet om reglene rundt den nye øvelsen TempO.
Det er kommet nye internasjonale regler, mest myntet på mesterskapene.
Svenskene laget et utkast til regler som er testet ut i løpet av året. Disse vil bli ajourført i høst.
Tas opp på NORD-møtet hvor vi må prøve å få felles regler i Norden.
Det ble en lang debatt rundt organiseringen av en TempO-konkurranse. Mye detaljer.
Her sprekker tidsskjemaet!

kl. 1013 Da er vi igang, FØR tida.
2 kommentarer:

Geir sa...

Søkk blir heftig diskutert. Hva er et søkk og hvordan skal/kan det brukes?

Kjell Ingvaldsen sa...

Diskusjonene fortsetter under matpausa, så enkelte nesten glemmer å spise.