torsdag 14. mars 2013

Fyldig terminliste

Det blir en lang og variert sesong for utøverne i preo i år. Dette framgår av de to listene som Egil Sønsterudbråten har satt sammen. Den ene viser arrangementer i Norge og den andre er en sammenstilling av aktuelle konkurranser i Norge og Sverige. Våre beste utøvere deltar jo like ofte i Sverige som hjemme.
I Norge starter vi med Norwegian Spring i april. Et arrangement som har høy prestisje hvor løyper og kart har holdt høy standard de siste årene. Og avslutningen foregår i Stavanger i oktober. De hadde et prøvearrangement i fjor, men debuterer nå på den nasjonale terminlista. Nye arrangører er også Imås i Grimstad, med noe hjelp fra aktive pre-oere. Det blir også tre konkurranser i pre-o i O-festivalen i et spennende terreng i Baneheia i Kristiansand. I tillegg er våre faste arrangører på plass. Nytt av året er også at det vil bli en samling for vårt nystartede landslag i mai.

Svenskene har en meget fyldig terminliste og de starter sesongen en uke før vår Norwegian Spring og avslutter ikke før i november.

Terminlisteoversikt

I tillegg til dette arbeides det i disse dager med å arrangere en Europacup. Det siste jeg har hørt om dette er at det vil bli klart i neste uke. Norwegian Spring er aktuell som en av konkurransene i denne cupen. Jeg kommer tilbake til dette når det er klart.

Ingen kommentarer: