lørdag 29. november 2014

Pre-O Allmøte

Delvis LIVE fra allmøtet i Pre-o i Skedsmo.

Det var møtt opp 15 stk.


Saksliste
1.       Oppsummering av Pre-O sesongen v/Arne Ask

2.       Evaluering av sesongen. Her ønsker vi at hver enkelt kommer med sine synspunkter.

3.       Pre-O utøvere v/v NOF etter innskrenkninger i NOF. Arne Ask orienterer om møtet med NOF.

4.       Terminlista 2015. Trenger vi flere konkurranser i NORGE ?

5.       NM –arrangører og arrangør landskamp 2016. Hvem tar utfordringen ?

6.       OCAD-utdanning, løypelegger- og arrangørkurs ? Hvor stort er behovet ?

7.       Treningsopplegg for eliten før 2015-sesongen v/Arne Ask

8.       Uttakskonkurranser for VM 2015 og landskampen 2015 v/Knut Ovesen

9.       Uttaksregler for internasjonale mesterskap 2015 v/Knut Ovesen

10.   Valg av Pre-O utvalg for 2015.


1. Arne ønsket velkommen og Odd Bjørn Wiik ble valgt til referent
    Gjennomgang av hva som ble vedtatt i fjor.

2. Evaluering av sesongen.
    Gode resultater med gull og bronse i VM, E-cupvinner og mange andre gode plasseringer.
    Vi har få, men gode utøvere.
     Bronse i landskampen.'

Ekstra punkt.
  Utdeling av plaketter for Norgescup og A-cp.
     Norgescup: 1. Vetle Rud Bråten
                         2, Widar Taxth Løland
                         3. Lars Jakob Waaler
     A-cup:        1. Margaretha Stålnacke
                         2. Per Stålnacke
                          3. Gerd Yttervik

3. Preo-utøvere i NOF
    Oppgavene i NOF er fordelt på flere etter at Lone Bochman sluttet-
    Lene Kinneberg har integrering. Jenny Indreberg har toppidrett.
    Hvordan kan NOF bidra til å få flere utøvere.

4. Terminlista
     25.4 Grimstad
     26.4 Grimstad
     9.5 Lierbygda
     30.5 Østmarka/NERO
     29.8 Mjøs-o Ringsaker
     30.8 Mjøs-o Eidsvoll
Mulig at Fossekallen tar et løp i september.
Ingen TempO-konkurranser.
Har ikke NM-arrangør  Mulig arrangør er Raumar/Skogkarene 12.-13-9-

Det ser ut til å bli noen 'prøve på' i forbindelse med andre o-arrangement.

Litt omstokking av punktene
8 og 9. Uttakskonkurranser og regler
    Preo-utvalget må sette opp hvilke konkurranser som skal telle i uttak.
    Det legges til grunn antall feil, internasjonale plasseringer, tidsposter.
    Vi må stille fulle lag i VM:

6. Kurs
     OCAD bør være en del av kursene.
     Det bør avholdes et løypeleggerkurs og arrangementskurs. Få med deltakere fra framtidige NM   for eksempel.
    
7. Treningsopplegg for eliten
     Det kan være aktuelt med to forskjellige opplegg. Et åpent opplegg for alle i E-klassen.
     Et tilspisset opplegg for de som er tatt ut til VM.

9. Utvalget forrtsetter
     


.
 
 

Ingen kommentarer: