lørdag 5. februar 2011

Arrangørseminar Sverige

SOFT har holdt et arrangørseminar, og et av punktene var presentasjon av Pre-o. Det var Martin Fredholm som holdt innlegget. Legg spesielt merke til den fine statistikken som viser et kontinuerlig oppsving i pre-o de siste årene.

http://www.orientering.se/ImageVault/Images/id_9561/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Det var også mye annet interessant på seminaret.

http://www.orientering.se/Ledare/Utbildning/Tavlingskonvent/Enkatochdokumentation/

Ingen kommentarer: