fredag 11. februar 2011

Nye regler i lagkonkurranse pre-o

IOF har vedtatt nye regler for trail-o. Disse finner du her: http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/IOF-Trail-Orienteering-Competition-Rules.pdf
En av de viktigste endringene er endringen i sammensetningen i lagkonkurransen.
Den er oppsummert her: http://www.orientering.se/templates/NewsPage.aspx?id=10006&epslanguage=sv
På grunn av økende deltagerantall her det de to siste årene vært ulike tidsposter for de to klassene OPEN og PARA.Dette på grunn av at med to minutters startintervall så ville starten foregå over nesten 3,5 time med 100 deltakere som det nå ligger på. Med håp om ytterligere flere deltagende nasjoner vil dette strekke seg utover enda lengre tid.
Ved forskjellige tidsposter har man kunnet starte annenhver og med et minutts mellomrom.
Tidsbruken ved tidspost er i gjennomsnitt over et minutt viser en undersøkelse fra VM i Tsjekkia (hvor det var meget kort fra venteplass fram til tidspost).
Se undesøkelsen her: http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/IOF-TrailO-TN-08-03-Time-Controls-Throughput.pdf
Jeg har vært gjennom de siste VM-løypene og kan konstantere at det har vært ganske stor forskjell i vanskelighetsgraden i tidspostene i OPEN og PARA.

1. Vil det ikke da bli urettferdig konkurranse?
Eksempel: Tidspostene i OPEN er meget vanskelige og det er få som har alle rett, i PARA er det derimot 'lette' tidsposter og de fleste har de riktig. En nasjon som stiller med 2 i OPEN og 1 i PARA har derfor en ulempe i forhold til en nasjon som stiller med 1 i OPEN og 2 i PARA.

2. Hvorfor ikke to klasser i lagkonkurransen?
I de tre andre grenene i IOF konkurreres det individuelt i to klasser, damer og herrer.
I lagkonkurransen(stafett) er det også to klasser.
I pre-o konkurreres det i to individuelle klasser, OPEN og PARA.
I lagkonkurransen konkurreres det i en klasse.
Til orientering, i EM konkurreres det i to klasser.

2 kommentarer:

Martin sa...

Gode poeng! Det er klart at dette blir litt urettferdig, selv man sikkert vil etterstrebe å ha lik vanskelighetsgrad på tidspostene i kommende mesterskap.

Med den nye definisjonen av en paralympiker så ville vi vel se klart færre paralympikere, og en lagkonkurranse i paralympikklassen vill derfor muligens blitt noe amputert med få lag og deltakere. Det er mulig dette er noe av grunnen til den endrede regelen for lagkonkurransen, jeg vet ikke.

Uansett, to klasser ville vært mer rettferdig og jeg er helt enig at det hadde vært en bedre løsning.

Forstår jeg det riktig ved at man nå tar ut laget på tre personer på forhånd?

Registrerer for øvrig at det nå gis diplom til topp 6!

pre-ole sa...

Ja, jeg har sett det samme som deg, det kan bli en tynnere Para-klasse med de nye reglene.

Jeg har også forstått det slik at det skal settes opp på forhånd.

Diplom, det tar tid i IOF, men nå er det på plass.

Ole-Johan