torsdag 10. februar 2011

Egil Ronæss gjenvalgt i Telemark O-krets

Det ble gjenvalg over nesten hele linja på kretstinget i Telemark onsdag. Eneste utskifting var at Carl Ove Berg trakk seg i Teknisk og Tone Grande overtok denne jobben.
Styret består nå av:
Leder: Egil Ronæss, Porsgrunn
Rekruttering: Britt Fossøy, Notodden
Teknisk: Tone Grande, Porsgrunn
PR og økonomi: Heidi Mustvedt Plüss, Skien
Trening; Helge Gisholt, Skeidi
Kasserer: Jon Arne Grammeltvedt, Porsgrunn
Pre-o: Ole-Johan Waaler, Porsgrunn
Kart: Jens Harald Aarnes, Skien
1. vara: Odd Aure, Drangedal
2. vara: Harald Wold, Notodden

Styret presenterte en fyldig årsberetning som ble godt mottatt av de over 20 stemmeberettigede. Sterkest står kretsen i ungdomsarbeidet med imponerende arbeid på kretslag, i MOT-TV i samarbeid med Vestfold, og i O-trollalderen.

Ingen kommentarer: