torsdag 20. oktober 2011

Uruguay Trail-o

Uruguay var et av flere land som var invitert til Frankrike for å lære mer om orientering. Landet har vært medlem av IOF siden 1999, men har ikke hatt så stor aktivitet, En av de fire som deltok, Winston Ribolotti, fokuserte spesielt på pre-o og deltok også i konkurransen hvor han ble nr. 61.
Han har nå tatt initiativ til å spre sin nye kunnskap om pre-o og det vil bli arrangert et løp 3. november. Han sier også at de vil satse på videre deltakelse i framtidige mesterskap.

Les mer på den Portugisiske bloggen

Ingen kommentarer: