onsdag 12. september 2012

Nordisk landskamp Bulletin 3

Bulletin 3 for den nordiske landskampen på Rælingen 29. og 30. september er nå kommet ut. Den viser at Norge, Sverige og Finland stiller med to 5-mannslag, mens danskene stiller med et lag. I tillegg til det uoffisielle individulle nordiske mesterskapet stiller 2 fra Danmark, 5 fra Finland, 15 fra Sverige og 7 fra Norge.
Når det gjelder kart og terreng skriver arrangøren følgende:

Målestokk 1:3000, ekvidistanse 2 m, utgitt 2012.

Kartet er nytt og tegnet etter sprintnormen. Det er foretatt enkelte rettelser beregnet på pre-o.

Terrenget i denne delen av Oslo-marka (Østmarka) er kjent for å være grovkupert med store høydeforskjeller, og deltagerne må ofte rette blikket oppover. Løypetraseene er imidlertid moderat kupert og går på asfalt, grusvei og lysløype. Skogen består av gran- og furuskog med innslag av løvskog.

Uansett det blir en spennende helg. Kan Norge slå Finnland og Sverige som har dominert de siste årene?

Bulletin 3 Norsk
Bulletin 3 Engelsk

Ingen kommentarer: