lørdag 23. november 2013

Allmøte PreO

Delvis Live-oppdatering fra allmøtet

1030: Velkomstord og innledning
Knut Ovesen ønsket velkommen og fortalte om arbeidet i Preo-utvalget. Han gikk også gjennom årets resultater og konkluderte med at vi hadde mange fine plasseringer i internasjonale konkurranser.
Han delte ut, noe forsinket,  diplom til Lars Jakob Waaler som årets preo-utøver 2012.

1045: Omorganisering av PreO-utvalget
Egil Sønsterudbråten la fram forslag om at preo-utvalget reduseres fra 5 til 3 representanter med 1 vararepresentant. Utvalget skal være det rådgivende og koordinerende organ for konkurransegrenen presisjonsorientering ii Norsk Orientering. Det kan utnevnes underkomiteer. En del av arbeidet kan også ivaretas av Preosportens venner. De skal ha årsmøte i januar.
Det ble litt diskusjon om grensene mellom utvalget og Preosportens venner.
Vi ble enige om at vi går inn for Egils forslag.

1115: Allmøtets rettigheter i forhold til PreO-utvalgets ansvar og oppgaver
Allmøtet er ikke et organisasjonsledd i NOF og har ingen myndighet overfor preoutvalget.
Men allmøtet kan gi råd til utvalget. De gir også et forslag til hvem NOF bør oppnevne i utvalget.

1145: Endringer i ranking og uttaksregler
Widar Taxth Løland innledet om dette emnet. Vi bør bruke rankingen som grunnlag. Skal arrangører få poeng? NM bør alltid være uttaksløp.
Hvilke retningslinjer har vi fått fra NOF? Knut svarte at det skulle settes opp bestemte uttaksløp.
Vi bør ha mulighet for at flere løp inngår i uttaket og at det er mulighet for å bruke løp i utlandet.
Problem er at de som arrangerer kan komme dårlig ut.
Allmøtet ber utvalget se på reglene generelt og for 2014.

1200: Terminlista 2014
Det kom opp at flere skulle arrangere neste år, men det måtte ses nærmere på hvilke datoer som passer best.
Arne Vilberg nevnte at det ikke var så lett å finne fram til oversikt over preo og at en burde synliggjøre preo mer på vanlige o-løp.
Vi må få terminlista tidligere ut

Lunsjpause

1300: Preo-tekniske spørsmål til diskusjon|
Martin Jullum viste forskjellen på nordiske og internasjonale regler når det gjelder ringsentrering.
Vi bør følge de internasjonale regler.
Terrengformasjoner over flere kurver, f. eks. søkk. IOF-praksis krever helt nøyaktig ringsentrering.

.1330: Hva kan gjøres for å øke interessen  og hvordan løfter vi PreO-sporten i Norge?
Martin Jullum innledet. Han viste en plansje over utviklingen i antall deltakere.
Hvordan øke interessen?
  Tiltak mot o-løpere
  Opplegg der løperne er
    Store og små o-løp, o-landsleir, O-idol
  To varianter
    Små smakebiter av god preo
    Fullverdige preo-konkurranser på o-løp
  Informasjon
    Bevisstgjøring

Konkurransekvalitet
  Bedre kvalitet på løyper
    Plan for oppgaveløsning
    Aktiv bruk av løsningsark
    Lære av egne feil
Mot nye arrangører
    La de prøve selv
    Arrangørveiledning
    Sjekkliste for teknisk delegerte
Fokus på de konkurransene vi velger å arrangere
    Mye arrangørarbeid på få
    Konkurransetilbudet er godt
  Satt på spissen: Få gode konkurranser er bedre enn mange dårlige

Under diskusjonen: TD skal IKKE legge løypa. Løypeleggerkurs bør avholdes oftere.
Klubbkonkurranse. Differensierte løp, ikke alle trenger være nasjonale løp.

1400: Aktuelle saker til diskusjon v/Knut
  Obligatoriske Direkteklasser med lav startkontingent og ingen premiering
    Bør innføres
  Skal arrangører og kontrollører godskrives i rankingen
    Forsamlingen delt i to
  Skal vi ordne reisene selv?
    Ses nærmere på
  Skal NM gå over 2 konkurranser sammenlagt?
    Forsamlingen delt i to. Vanskelig å få til på grunn av merarbeid for arrangører

1430: Omtale og ettersnakk etter preo-konkurranser
Synspunkter og drøftelser ved Thorunn Aamodt Ovesen.
Er vi for krasse i uttalelser etter løpene?
Noen vil ikke legge løyper på grunn av denne kritikken.
Vi er for dårlige til å rose løypeleggerne.

Pause

1515: Utdeling av pris til årets post
Geir delte ut prisen for 2012 til Martin Jullum. Diplom til Martin og Knut Ovesen som kontrollør.
Kommer ny kåring i slutten av året.

1520: Valg av nytt preoutvalg
Jan Erik Haug og Eldrid Ask la fram følgende forslag:
  Leder: Arne Ask
  Medlemmer: Ole-Johan Waaler og Knut Ovesen (til nytt møte i januar)
  Vara: Arne Vilberg

Knut Ovesen fikk blomster for alt arbeidet han har nedlagt for preo.
Avtroppende styremedlemmer Egil Sønsterudbråten og Thorunn Aamodt Ovesen ble også beæret med blomster.

1530: Praktiske oppgaver må løses
  Klasseinndeling i PreO for yngre utøvere
    Anledning til å ha disse klassene
    Problemet er om disse går i E- eller A-klasse med hensyn til Norgescup f.eks.
  Oppnevne en ansvarlig for PreO i NM 2014
    Arne løypelegger
  Oppnevne en ansvarlig for PreO i O-festivalen i 2014
    Utsettes, mange vil sannsynligvis være i Latvia/Litauen på denne datoen (E-cup)
    Knut vil hjelpe til med løypene
    Trenger kontrollør
  Oppnevnelse av kontrollører for de enkelte arrangement 2014
    Norwegian Spring Arne Vilberg
    Mjøs-o Geir - Odd- Ole Arnt
    O-festivalen Geir
    Romerike Internt
    NM Jan Erik Haug
    Lierbygda Egil
    Porsgrunn Waalers
    Fossekallen Arne
 

Ingen kommentarer: