lørdag 23. august 2014

Odd Wiik til topps i Fossekallen

Det ble en litt overraskende tetliste da Fossekallen hadde sin første dag ved Vågård ved Hensmoen. Det ble utrolig mye bomming  på deltakerne i den korte løypa med 18 poster. En av postene ble forresten strøket på grunn av dårlig kartkvalitet. Og det grove kartet må nok ta mye av skylden for mye av bommingen. Løypeleggeren hadde nok lagt postene med for små marginer når kartet var så grovt.
Tre av deltakerne i E-klassen nøyde seg med tre feil og best av disse var Odd Wiik som hadde begge tidspostene riktig i tillegg. De to andre med 14 rett var Odd Håkensen og Thorbjørn Lentz.
Videre rekkefølge på de 10 første:
4. Widar Taxth Løland, 13 p
5. Rudi Olvenmyr, 13
6. Ole-Johan Waaler, 12
6. Lars Jakob Waaler, 12
8. Egil Sønsterudbråten. 12
8. Kjell Ingvaldsen, 12

I A-klassen med 13 godkjente poster vant Liv Horntvedt med 11 poeng foran Gro Kristin Haug med 9 poeng og Margaretha Stålnacke med 8 poeng.

Konkurransen fortsetter i morgen og det er best sammenlagt som teller.

Ingen kommentarer: