lørdag 9. august 2014

Topp løyper og kart i Mjøs-O

Første dagen av Mjøs-O var lagt i et spennende terreng sør for Harasjøen i Stange. Arrangementet er et samarrangement mellom Eidsvoll OL og OL Vallset/Stange. Løpsleder var Egil Sønsterudbråten og hanvar også kontrollør sammen med Odd Håkensen. Men disse må ha hatt en lett jobb for løypelegger Geir Myhr Øien hadde gjort en meget god jobb. Kartet hadde han nesten tegnet fra grunnen av basert på et kommunalt kart og resultatet var utmerket, sjeldent har jeg opplevd at ikke noen hadde noen innvendinger mot karttegningen. Ut fra dette hadde Geir lagt en løype med 24 poster i E-klassen som bød på mange fine utfordringer, især postene som lø på 3-400 meters avstand voldte en del deltakere bry.
Men to deltakere klarte å prikke inn alle de 24 postene. Vetle Rud Bråten og Erik Stålnacke sto for den bragden, men Vetle hadde bare sju sekunder på de tre tidspostene mens Erik brukte 14.
I A-klassen hadde både Per og Margereta Stålnacke 14 poeng av 16 mulige, men Per var raskest på tidspost.

Søndag går andre del i nærheten av Eidsvoll, og som løpsleder sa, i dag var det mye stein, i morgen blir det nesten bare sand. Løypa går rundt i et grustak. Samme løypelegger så det blir nok moro der også.

Alle resultater 

Ingen kommentarer: