søndag 19. juni 2011

Pre-o i helgen

I helgen var det to arrangementer i pre-o. På lørdag arrangerte Østmarka og NERO O-treffen på Fornebu og på søndag var det Fet som arrangerte Huldresprinten ved Hvalstjern.
På lørdag var altså postene lagt langs turstiene ute på Fornebu og terrenget rundt disse bød på mange spennende poster. Hele løypa fikk et preg som man møter ofte når man konkurrerer i land utenom Norden. En mann behersket dette til fulle, Lars Jakob Waaler prikket nemlig inn alle postene. Du kan lese mer i eliteguttas blogg hvor de har en meget fyldig reportasje iblandet noe kongelig stoff.

Elitegutta

På søndag møtte vi et helt annet terreng i rulleskiløypene ved Hvalstjern, tradisjonell norsk skog. Også her fikk vi en som hadde full score, Geir Myhr Øien, tok alle 22. Her kommer også
referat etterhvert hos Elitegutta.
Resultater lørdag
Resultater søndag

2 kommentarer:

ole arnt sa...

Ang. 7.post på Fornebu:

I flg. nordiske retningslinjer betyr postbeskrivelsen "skrent, oppe på" at skjermen skal plasseres MIDT oppe på skrenten så nær kanten som mulig. I motsetning til andre postdetaljer der "oppe på" betyr høyeste punkt (sjelden aktuelt i preo) Har vi likevel egne regler i Norge? I tilfelle, når er det blitt opplyst om dette?

Skulle gjerne også ha ønsket en nærmere presisering når det gjelder korrekt skjermplassering ved enslige trær med tydelig høy stamme, men som også kan ha vide sidegreiner som når nesten ned på bakkenivå.

Kan noen svare på dette?

pre-ole sa...

Helt enig med deg ang. oppe på skrent. Det står forklart i Nordiske riktlinjer under 2.16:

http://www.orientering.se/ImageVault/Images/id_9746/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Når det gjelder plassering av skjermen ved enslige trær fremkommer ikke dette som eget punkt i riktlinjene, men vi kan bruke eksempelet under 2.1 som er plassering ved stein. Skjermen skal plasseres der en treffer detaljen, det vil si at treffer vi greinene først(under 1 m) så skal skjermen plasseres der.
I tilfellet på lørdag bommet jeg på dette da jeg så stammen tydelig og tenkte at siden det var mellom to detaljer så gjaldt det stammen. Tydelig feil.
Etter min mening er dette poster en bør unngå, her er du helt avhengig av at du kan de helt spesielle regler som gjelder for pre-o.