lørdag 28. juli 2012

O-ringen Etapp 5 Pre-o

Den siste konkurransen fant også sted i Snapparp, men denne gangen i den søndre delen av kartet. Terrenget var ganske likt, men litt mer oversiktlig. Det var mange gode kartlesingsposter, men dessverre var det en to-tre tvilsomme poster. På post nr. 13 var det bare en av 56 deltakere i E-klassen som hadde samme svar som arrangøren hadde i fasiten. Også post 4 var det tvil om kartbildet var riktig og om arrangørens svar var riktig. Det ble tatt opp med arrangøren av flere, men disse var ikke villige til å endre på dette. Og preo-folket er et snilt folkeslag så ingen leverte inn skriftlig protest.
Best av alle var Anna Råberg som var alene om å ha 19 poeng, hun misset selvsagt post 13.
Deretter fulgte seks svensker på 18 poeng, og utrolig nok ble jeg beste utlending på 8. plass.  

Resultater

Ingen kommentarer: