lørdag 12. april 2014

ETOC 2014: Model og TempO

EOC / ETOC 2014

I flott sommervær har den norske troppen gjennomført dagens Model Event. De kunne konstantere at kartet som er en del av det de skal konkurrere i mandag og tirsdag i PreO var ganske godt. Terrenget var preget av mye busker og trær, men en del poster lå også i diffuse søkk og med god avstand til postene. Det var også innlagt en tidspost som nordmennene klarte greit. Det lover godt foran morgendagens kvalifisering i TempO.
Men når det gjelder denne kvalifiseringen kan det bli helt andre oppgaver å bryne seg på, terrengbeskrivelsen er enkel og grei: Golf Cource. Karteet er i målestokken 1:4000 med 2,5 m ekvidistanse. Men så mange kurvene er det vel ikke på kartet, på Google Map over området ser det ganske flatt ut. I VM i Tsjekkia gikk en av dagene på et golfområde og jeg husker at tidspost i et område med sandbunkere var ganske diffust å lese.

Morgendagens kvalifisering har 101 startende fordelt på to heat hvor de 18 beste fra hvert heat går videre til finale på onsdag. Løypa er 980 m og langs denne er det fem stasjoner, hver med fem oppgaver.
Allerede kl. 0900 går Geir Myhr Øien ut som første nordmann ut i heat nr. 1. I dette heatet starter også Martin Jullum, Arne Ask og Egil Sønsterudbråten. I det andre heatet finner vi Jan Erik Haug, Lars Jakob Waaler og Widar Taxth Løland. En liten kuriositet her er at alle medaljevinnerne fra fjorårets VM starter i dette heatet.
Hvis vi sammenligner med kvalifiseringene for fot-o-folket så er nåløyet atskillig trangere for TempO. Av 101 deltakere går 36 videre til finale.
Tilsvarende for fot-o er 51 videre til finale av 113 deltakere i sprint menn, 85 deltakere i sprint kvinner, 87 deltakere i menn lang og 69 i lang kvinner.

Svenskenes lagleder Bosse Sandstrøm har begynt å blogge og her kommer det stoff direkte fra Portugal utover uken. Bosse er også en flink fotograf så det er bare å nyte.

Bosses blogg

Ingen kommentarer: