fredag 11. april 2014

ETOC 2014: Program

Den norske troppen reiste i dag tidlig til Palmela i Portugal. Troppen består av sju deltakere. I Åpen klasse deltar Widar Taxth Løland, Jan Erik Haug, Geir Myhr Øien, Martin Jullum og Lars Jakob Waaler. I Para-klassen stiller vi med Arne Ask og Egil Sønsterudbråten.  Alle disse stiller også i TempO.
Det er god deltakelse i dette EM da det kommer deltakere fra 19 land. I Åpen klasse er det 81 deltakere mens det stiller 46 i para-klassen. Største troppen har Tsjekkia som stiller fulle lag i begge klasser, i alt 12 deltakere.
Fot-o har jo allerede startet sitt EM, men vi har færre øvelser og trenger ikke så mange dager.
Det offisielle programmet starter med Model på lørdag. Etter det jeg kan se er denne i samme området som konkurransene skal gå. Og det er bra for det har vært mye rart når det gjelder Model i tidligere år. Det er ikke hver gang at modellterrenget har lignet på det en skal konkurrere i. Men jeg regner med at Knut Ovesen som er hovedkontrollør og Ola Wiksell som tar seg spesielt av løypene har god kontroll på dette.


Hjemmesiden for ETOC

Ingen kommentarer: