fredag 15. mai 2015

Norsk seier i stafetten

Det ble norsk seier i stafetten som innledet Preo-Väst. Team Østlandet bestående av Geir Myhr Øien, Sigurd Dæhli og Martin Jullum var 52 sekunder foran laget fra Slovakia/Italia. Deretter fulgte de to beste nasjonslagene fra Storbritannia og Finland. På 5. og 6. plass fikk vi klubblagene (og familielagene) fra Stora Tuna og Porsgrunn.
Det var Kungälv som sto som arrangør av denne stafetten og de hadde lagt det til Torød friluftsanlegg hvor de også hadde konkurranser i fjor. Stedet og stinettet egner seg bra for denne typen konkurranse og det var en fin løype med poster av ulike vanskelighetsgrader. På et par steder var nok kurvebildet litt vanskelig å tolke og det var derfor et par poster med lav riktig svarprosent.

Resultater 

Ingen kommentarer: