tirsdag 22. mars 2011

Hva om vi blir 500?

På NORD-møtet ble det diskutert hvordan man skal takle om det blir 500 deltakere i et pre-o-arrangement. De pekte på blant annet at det ville bli nødvendig med elektronisk punching, fri start, forskjellige klasser og tidspost bare for de 25 beste.
Jeg vil se på noen forskjellige løsninger, men først....
Nåværende system
I dag har vi en løype som gir poeng for hver riktig post pluss at vi har to-tre poster i tillegg. Undersøkelser har vist at tidsbruken i gjennomsnitt er mellom 1.5 til 2 minutter på tidsposter. Det vil si at man bør ha to minutters startintervall. Det igjen vil si at stort flere enn 60 deltakere i en klasse bør man ikke ha. Tidsbruk blir da 60 * 2 + makstid ca 2,5 time, så det vil si et arrangement på 4,5 time.

Så skal vi se på forskjellige alternativer.
Alt. 1 Elektronisk punching
SportIdent har utviklet en protype med flervalgsmulighet. Men hvis vi skal fortsette på den tradisjonelle måten tror jeg ikke vi har så mye å hente her. Det er andre områder hvor vi har mye mer å hente, blant annet TempO.
Alt. 2 Fri start
Dette vil ikke hjelpe noe særlig, det er tidspostene som er flaskehalsen.
Alt. 3 Forskjellige klasser
Det er mulig å dele opp for eksempel Eliteklassen i flere nivåer slik man ofte ser i større løp i
fot-o. Innen hvert land har man god mulighet ved hjelp av rankinglister til å sette opp deltakere i riktig klasse. Litt større problemer med deltakelse fra forskjellige land.
Alt. 4 Tidspost for de 25 beste.
Vil selvsagt løse tidsbruk på tidspostene. Men hele resultatlisten må jo være ferdig før man kan sende ut disse til tidspost, noe som nødvendigvis må ta lang tid.
Alt. 5 Mitt forslag
Jeg foreslår at man bruker elektronisk punching og at man legger tidtakingen til spesielle poster ute i selve løypa. Man stempler seg inn til en standplass hvor man har fra 1-3 poster og stempler seg ut igjen når man har bestemt seg. Denne metoden ble brukt med hell den ene gangen pre-o har vært med i TIO-mila. Oj, da må alle ha SI-brikke. Nei, man kan ha en funksjonær som deler ut og tar imot SI-brikker, og som passer på å nullstille mellom bruk. Og selvfølgelig notering av tida på kortet.
Se skisse.

Har du synspunkter på ovenstående eller har andre forslag bruk kommentarfeltet under her.

7 kommentarer:

Geir sa...

Bra at NORD-møtet allerede nå har begynt å diskutere hvordan man skal takle gjennomføringen av tidsposter ved økende antall deltakere i et pre-o-arrangement, selv om det ikke er noen øyeblikkelig fare for at vi skal finne 500 deltakere på startlisten, dessverre....

Jeg har aldri prøvd ditt forslag til løsning, så det er derfor vanskelig å si hvor effektivt forslaget kan gjennomføres. Jeg regner med at man ved denne varianten kan slippe inn flere utøvere i tidssonen av gangen. Uansett bør sikkert antallet personer som befinner seg i tidssonen samtidig reguleres, slik at man ikke blir hindret i postarbeidet. Er det ved denne varianten ikke lengre noe krav om at alle skal sitte på en og samme plass under postarbeidet? Hvis dette kravet fravikes, hva da med varierende mobilitet blant deltakerne?

Jeg tror at alternativ 3 med forskjellige klasser kan være en god løsning, ved at man kan dele opp eliteklassen (og eventuelt andre klasser) slik det er vanlig å gjøre i fot-o. Nå som det også innføres en WRE-liste i Trail-O, vil kanskje denne være naturlig å benytte ved oppdeling av klassene.

pre-ole sa...

Nei, jeg tror ikke på 500 i nær framtid jeg heller, men det er jo lov å bruke vintertida til å drømme litt. Realitetene innhenter oss om bare noen dager. jeg er enig i at alt. 3 er lettest å gjennomføre, her trenger man bare ekstra tidsposter for hver klasse.
Når det gjelder alt. 5 så må man se bort fra kravet om å sitte. Det må også være kort avstand fra inn/ut og til postene. Det må også være god plass i området. Ved stor pågang kan dette reguleres ved den funksjonæren som er på posten.

egil sa...

Pkt 5 bør utprøves. Det krever ikke mere bemanning enn i dag, og en standplass som tenkt kan sikkert betjene inntil 5 deltakere samtidig.
Eneste ekstraarbeid vil kunne være å sette opp et Regnly-telt eller tilsvarende ved standplass.

Standplassen bør inneholde 2-3 oppgaver. Gjerne som et cluster av skjermer. Fra Regnly-teltet til siktepinner kan det gjerne være noen meter. Dette kan reguleres ved utplassering av EMIT-enheter.

Materialbehov 5 + et par i reserve av EMIT-brikker. 2 + reserve EMIT postenheter. 1 Recorder.
Tidsinnsparing vil bli STOR.

Maxtid kan reduseres med 2 min/stk for hver tidsbelagt post.

Ingen straff for feil svar da postene inngår i den ordinære løypa som er inntegnet på forhånd!

Egil (egilson)

pre-ole sa...

Helt enig Egil. Vi bør prøve ut dette. Jeg håper at vi får en demonstrasjon av SI-enheten med flervalg i løpet av sesongen. Men vi er ikke avhengig av det for å prøve ut denne metoden. I TIO-mila var det en vanlig SI-enhet som man stemplet seg ut på. Men det var en funksjonær som sjekket at man hadde stemplet kortet før man sjekket seg ut.
Vi får ta en diskusjon om det er lov å bruke dette på en vanlig konkurranse i Norge.

Martin sa...

Interessant lesing. Jeg var jo så heldig å få prøve dette på min første pre-o-konkurranse, før jeg egentlig visste hva pre-o var. Da trodde jeg at det alltid var slik, men der tok jeg visst feil. På 10-mila var det vel litt trangt og ikke helt godt organisert hvor mange som fikk gå inn og ut, men det burde det gå an å bli bedre på.

Man må ha et egnet sted for dette. Det er også viktig at utøverne ikke kan se postene før man ankommer, i hvert fall ikke om postene inngår på det vanlige løpskartet.

En variant av dette er jo å ha et eget kart som man får når man stempler seg inn. Slik jeg ser det trenger man ikke SI-enhetene med flervalg heller (et problem med dem er jo at man kan se hva andre svarer veldig enkelt). Hvis man i stedet bruker et ekstra stempelkort til disse postene-f.eks de små stempelkortene man enkelte ganger bruker på tidsposter i Sverige, så kan man levere fra seg disse når man stempler ut og dermed går det ikke an å jukse ved å stemple senere.

Det finnes jo mange varianter på alternativ 5 - forslaget er uansett godt.

Ved veldig mange deltakere så kan jo også være nødvendig med en ventestasjon litt tidligere der tiden evt. stoppes, for det KAN jo bli kø her også hvis man tillater si max 5-6 deltakere inne samtidig.

ole arnt sa...

Vi har erfart at det ved stor deltagelse er skapt lange køer og kjedelig ventetid, jfr. EM, 5-dagars og PreO i Väst. Etter dette var det flere av oss som allerede i fjor diskuterte alternative opplegg.

Med innføringen av tempO har vi fått en egen gren med utgangspunkt i de tradisjonelle tidspostene. Også her haster det med å finne en løsning med hensyn til raskere gjennomføring. Antaklig i form av et tilpasset punchesystem?

Løype-preO (klassisk) bør da bestå av kun løypeposter. Tidsaspektet som skal skille, og skape nerve, bør da som PRE-Ole foreslår legges til vanlige poster ute i løypa.

Selv ser jeg for meg følgende opplegg:

Hvis det rent terrengmessig ligger til rette for det bør tidspostene legges like etter startpunktet. Startkortet (som i dag) deles ut på
startplassen, eller like før tidstart. Fra litt avstand ropes deltagerne fram til startpunktet litt før sin starttid. Ved startpunktet kan en gjerne sette opp et Regnly-telt og/eller en svart plastduk for å hindre innsyn. Her sitter funksjonær 1 som sender ut deltagerne i hht. startliste og startkort. I startøyeblikket utleveres løpskartet med alle postene inntegnet. Som klokke kan en her anvende en vanlig kjøkkenklokke eller en startklokke med "pip-pip".

Det må være kort avstand ut til standplassen som helst bør være litt romslig og snitslet inn. Som Egil sier så bør standplassen inneholde 2 - 3 oppgaver gjerne som cluster av skjermer. Middels vanskelighetsgrad på postene (gj.sn. 2 min pr. post?) Da vil 4 - 6 personer være inne på standplassen samtidig hvis ett min. startintervall. Ved ekstremt stor deltagelse kan det bli nødvendig å starte med 30 sek. mellomrom. Da får man kanskje ha maks. to oppgaver og enklere vanskelighetsgrad på postene, - eller innføre maks tid.

Det lages en utgang fra snitslingen hvor funksjonær 2 leser av passeringstiden. Deltageren leverer så startkortet for påføring av passeringstid og samtidig sjekkes at stempling er utført. (Helst egne stemplingsklyper innenfor standplassen til dette)

Resten av løypa på vanlig måte. Poeng og tidsforbruk regnes ut i sekretariatet som i dag. Funksjonshemmede kan kanskje få et lite handicap med hensyn til forflytningen, men dette kan løses ved at de "sertifiserte" gis et lite fratrekk.

Metoden krever samme funksjonærbehov som i dag. Kan ikke se at det er noe å vinne ved å nytte SI eller Emit ved dette opplegget, snarere tvert i mot.

PreO-miljøet er kanskje noe tradisjonsbundet. Velger man å beholde dagens opplegg ser jeg ingen annen løsning enn redusering til kun èn tidspost. Kanskje også mest riktig da mange tidsposter i for stor grad avgjør resultatlista? Så får en diskutere om tidsposten skal telle med i poengsummen (er det nødvendig med tilleggsstraff hvis feil?), eller en regner bare tidsforbruket og da med 60 sek i tillegg hvis feilsvar.

Martin sa...

Fin variant, Ole Arnt. Er dog skeptisk til å gi ekstra tid til sertifiserte - hvor mye som gis er jo veldig avgjørende og det er vanskelig å måle hvor mye man taper grunnet sitt handikap.

Ellers kan jeg vanskelig se for meg at jeg greier å stå i bortimot 2 minutter på en post før jeg bestemmer meg, når jeg vet at tiden er avgjørende. Da skal det i hvert fall være veldig vanskelige poster.

Ellers så tror jeg oppdeling i flere klasser er det som kommer til å bli innført om antall utøvere skulle øke. Med World ranking så bør dette være en grei løsning på større konkurranser, da med mulighet for å gi wild cards. Det er nok ikke den beste løsningen, men det er den mest lettvinte, her slipper man å endre konkurranseformen. Jeg synes en eller annen varianter av Ole Johans forslag er det beste, men jeg spår at man likevel ender opp med oppdeling i flere klasser.