tirsdag 8. mars 2011

Tidsposter - ny rutine

I TempO er det vanlig å gi flere oppgaver samtidig på samme stasjon. Tiden tas når det er svart på siste oppgave. IOF-komiteen har nå åpnet for at denne rutinen også kan brukes i den tradisjonelle preo-konkurransen.
Dette er etter min mening en mer rettferdig metode.
Tidligere tok man tiden etter hver oppgave og man kan ha en feilmargin etter en manuell overlevering av kartet og ved tidtakingen hvor man skal runde nedover til hele sekund. Med to eller tre oppgaver på samme stasjon hadde man flere muligheter for feil. I og med tidtaking kun etter siste oppgave vil dette bli redusert.

4 kommentarer:

Martin sa...

Inkluderes dette automatisk i det nordiske reglementet slik at det fritt fram å benytte dette i konkurranser fra nå av? Eller må det gjennom en slags godkjenning nasjonalt? Er ikke helt oppdatert på regelverket her.

Ved stor deltakelse og mange tidsposter på samme sted vil en slik ordning trolig kunne forkorte tidspostkøen en god del. 10-15 sekunder per post ekstra post ved vil jeg påstå man kan spare.

Eks: 50 deltakere, 3 tidsposter på samme stasjon. 2*12=24 sek spart per deltaker gir 20 min kortere kø for sistemann i køen.

Ved ekstremtilfellet med like tidsposter for A og E på f.eks o-ringen får man over 100 stk som skal ha samme klynge, da sparer man brått 45 minutter ved denne metoden.

Jeg er også enig i at denne metoden er bedre mhp på å redusere tilfeldighetene ved den manuelle tidtagningen.

Det bør uansett spesifiseres klart at det er utøvers ansvar å bla riktig, og at det ikke er lov å se tilbake. Anordningen for å snu bør også være standardisert på internasjonale mesterskap.

pre-ole sa...

Alle var positive på NORD-møtet så jeg regner med at du kan bruke det på Norwegian Spring.

Ole-Johan

Martin sa...

Ok. Det må vel i så fall spesifiseres tydelig i PM. Får se hva vi gjør. Kan kanskje være dumt å innføre noe "nytt og uvant" på den første konkurransen for sesongen. Ser vel an antall deltakere i hvert fall.

ole arnt sa...

I og med at tempO nå er innført som egen preo-øvelse så kunne vel kanskje også vanlig "løype-preo" rendyrkes på den måten at det holder med kun en tidspost for å skille de med like poeng. Vi har ofte sett at i de løp der det kan være 3, 4 eller 5 tidsposter så er tidspostene veldig avgjørende for sluttresultatet. Hadde heller sett at det var flere løypeposter, gjerne opptil 25 i mesterskapene. Med kun 1 tidspost vil også problemet kø og venting reduseres betraktelig.

Kanskje er det også unødvendig å straffe feilsvar på tidspostene med 60 sek? (ikke på TempO)Har sett på noen resultatlister fra høstsesongen. Uten 60 sekunders tillegget ville resultatlista vært uforandret blant de 15 beste i Halmstad 2/10 og i Borlänge. I Halmstad 3/10 uforandret helt til 14. og 15. plass som ville blitt byttet om. Det ville også ha blitt bare noen ubetydelige endringer blant de 10 beste på de 3 siste Norgescup-løperne. Utslagene vil vel først og fremst komme med mange og vanskelige tidsposter.