fredag 11. mars 2011

Ny poengberegning?

For tre år siden foreslo Norge å endre poengberegningen i den vanlige pre-o. Forslaget har siden fått tilslutning fra NORD-møtet og allmøtet i Sverige. På siste IOF-møtet tok Sverige forslaget opp igjen, men komiteen klarte ikke å komme fram til et positivt vedtak. Forslaget går videre til mer diskusjon og forhåpentligvis til høring blant de andre landene.

Hva er forskjellen?

Nåværende system teller poengene i løypa og tidspostene sammen. Ved bom på tidspost får man 60 sekunder i tillegg.

Vi har foreslått at man først setter opp lista etter poengene i løypa. deretter skiller man de som har lik poengsum ved hjelp av tidsposter. Straffetillegget kan derfor utgå.

Grunnen er at vi mener at i den vanlige pre-o er det kartlesingen ute i løypa som skal premieres.Eksempel (18 poster i løypa - to tidsposter)

Nåværende:

1. Deltaker1 18+2(12 sek,) = 20 (12 sek.)

2. Deltaker2 17+2(26 sek.) = 19 (26)

3. Deltaker3 18+1(11 sek.) = 19 (71)

4. Deltaker4 18+0(8 sek.) = 18 (128)

5. Deltaker5 18+0(31 sek. = 18 (151)Forslag:

1. Deltaker1 18 poeng - 2 (12)

2. Deltaker3 18 poeng - 1 (11)

3, Deltaker4 18 poeng - 0 (8)

4. Deltaker5 18 poeng - 0 (31)

5. Deltaker2 17 poeng - 2 (26)

2 kommentarer:

JK sa...

This looks fairer to me - no double penalty!

ole arnt sa...

Mye enig i dette forslaget, men hvorfor ikke forenkle ytterligere?
Slik opplegget er i dag med to eller flere tidsposter tar dette såpass lang tid å avvikle at det ofte skapes irriterende lange køer og lang ventetid ved litt større arrangementer. Ved innføringen av tempO har vi fått en egen gren for tidsposter. "LøypepreO"-disiplinen bør da så langt som mulig avgjøres med løypeposter, helst minst 20, Tidsposten her trengs kun for å skille de med like poeng. Kun èn tidspost er også nok for å skape skape den nødvendig nerve for å svare rett, og da kan også evnt. tidsstraff på 60 sek. like gjerne utgå.
Et slikt opplegg blir enklest mulig mht. resultat beregningen. Viktigst er likevel å finne en løsning på dagens problem som er kø og venting ved tidspostene.