tirsdag 15. mars 2011

Kurs i Pre-o

Pre-o-utvalget innbyr nå til løype- og arrangementskurs i pre-o. Kurset vil bli på Toppidrettssenteret 7. og 8. mai. Her bør ledere og især trenere kjenne sin besøkelsestid og få et godt innblikk i hvor fint pre-o kan legges inn i treninga på alle nivåer. Tilbakemeldinger fra ungdommer som har prøvd dette er positivt, en fin måte å få inn kartlesing på. Og vi vet jo at noen av de beste internasjonale løperne har brukt dette bevisst i den o-tekniske treninga.
Og vi håper jo også å se noen fra forbundsledelsen på dette kurset.
Samtidig med kurset vil det være en elitesamling og disse pleier å være rause med å dele sin kunnskap.

Kursinnbydelse

Ingen kommentarer: