onsdag 3. august 2011

VM-forberedelser
Det ble ikke lange pausen fra preo etter avsluttet O-ringen.


I sammen med Kjetil var det rett ut i terrenget for å forberede helgens samling for VM-deltakerne her i Porsgrunn.


Vi har nå avsluttet terrengdelen så nå gjenstår en masse kart og papirarbeid for å være klar til helgen. Blant annet skal det skrives ut kart, lage postbeskrivelser og lamineres over 30 tidsposter. Og dette må gjøres nøyaktig, disse gutta tåler ikke en millimeters feil.


Som en skjønner så blir det lagt stor vekt på tidsposter under samlingen og disse blir stort sett på brunbildet. Vi prøver å variere med korte og lange avstander. Første dagen vil det bli lagt stor vekt på høydekurvelesing på et kart hvor alt annet bortsett fra noen stier er fjernet fra kartet.


Under samlingen vil det også bli gjennomgang av alt praktisk opplegg rundt reise, opphold og konkurransene i Frankrike.

Ingen kommentarer: