fredag 20. april 2012

Preo som o-teknisk trening

På preo-utvalgets storsamling i februar ble det satt opp en rekke punkter som det skulle jobbes med videre for å spre opplysning om og øke deltakelsen i preo.
Et av punktene var å få gjennomført NM i TempO fra i år. Ved hjelp av gode støttespillere er dette punktet i boks.
Et annet tiltak var å få gjennomført en demonstrasjon over hvor velegnet preo er som o-teknisk trening på alle nivåer fra nybegynnere til eliteløpere. Vi ble enige om i første omgang å samarbeide med den eksisterende preo-karusellen for Oslo/Akershus.
På to av konkurransene (9. og 23. mai ved Sognsvann) i denne karusellen vil preo-utvalget ha et opplegg i tillegg til det vanlige opplegget. Begge dagene vil det bli en vanlig preo-løype og også en TempO-løype.
Innbydelse vil bli sendt via o-kretsen til alle lagene som kan få et ferdig o-teknisk opplegg. Alle ungdomsledere/ungdom bes om å gripe denne sjansen.
Sjøl har jeg på krets- og klubbnivå hatt opplegg i vår nybegynneropplæring og opp til elitenivå. Tilbakemeldingene har vært gode både fra nybegynnerne, foreldre og aktive. Noen av oppleggene er meget enkle å legge mens andre krever mere forberedelser.

Oslo/Akershus-karusellen er åpen for alle og består av åtte løp. Det blir lagt to løyper hver gang, en på B/N-nivå og en på A/E-nivå. Deltakelse i fire løp kvalifiserer til et fat. Karusellen starter 25. april på Oksfjellet/Lillestrøm.
Innbydelse karusellen

Skrivet som går ut til ungdomsledere i Oslo/Akershus

Andre som vil vite mer om preo eller prøve et opplegg i egen klubb kan ta kontakt med en i preo-utvalget.

Ingen kommentarer: