lørdag 27. oktober 2012

IOF komiteer

IOF logo
IOF har utnevnt nye komitemedlemmer gjeldende fra 1.1.2013.

Nye komitemedlemmer

Som en ser er det to nye medlemmer i trail-o commission: Martin Fredholm og Vibeke Vogelius.
Owe Fredholm har som kjent blitt valgt inn i Council og det var derfor naturlig at han gikk ut av komiteen. At det var Martin som overtok denne plassen er meget bra, Martin har lang erfaring både som deltaker og arrangør på høyt plan og han har også gode datakunnskaper, noe som kan komme godt med da dette er et av punktene som vil stå på agendaen i tiden framover. Om Vibeke skal erstatte noen eller går inn som et ekstra medlem er noe uklart da de nye komiteene først vil bli oppdatert etter nyttår.
At Norge heller ikke denne gangen kom inn i komiteen er noe skuffende. Hvem er det egentlig som foreslår nye medlemmer? Preo-komiteen i Norge har ihvertfall ikke fått noen henvendelse om å komme med forslag.

Norge fikk heller ikke noen medlemmer i utøverkomiteen som ble opprettet for et års tid siden, selv om vi var en av pådriverne for å opprette en slik komite. Den komiteen lever forresten et temmelig anonymt liv, vi hadde trodd at de for eksempel hadde hatt et møte med øvrige utøvere for eksempel under mesterskapene for å få innspill til saker de burde tatt opp.

Positivt er at referatene fra komitemøtene fra IOF nå blir lagt ut på nett, også noe vi har foreslått lenge.
Dessuten ble det opprettet en gruppe i forbindelse med revideringen av de nye konkurransereglene. Her var det en meget erfaren gruppe av topputøvere fra mange land som var med og påvirket. Her var vi representert med Martin Jullum.

Men hvordan kan kommunikasjonen mellom IOF og utøverne bli bedre?

- Sende høringsutkast på aktuelle saker til de nasjonale komiteene
- Abonnementsordning på nyhetsbrev fra Trail-o Commission/Athlete Group
- Lukket facebook.-side

Eller kanskje andre ordninger?

Ingen kommentarer: