onsdag 18. januar 2012

Fra NORD-møtet

NORD-møtet ble som kjent avholdt i Helsinki i helgen og pre-o har en egen gruppe som har vært særdeles aktive. Det er ikke kommet noe offisielt møtereferat ennå, men en del er blitt kjent.
Www.pre.no har et innlegg om to av sakene på møtet, ny resultatberegning og regler for TempO. Stort sett har det blitt slik jeg skrev i innlegget forrige uke. Men jeg er uenig i at det bare skal være tre fra hver nasjon i TempO. Her er det bare en klasse og det kunne vært noen flere deltakere i og med at en går inn for kvalifisering i flere puljer. Pre-o har få øvelser og dermed kunne noen flere få sjansen. Ski-o og MTB-o har for eksempel 4-6 deltakere i hver øvelse.
Andre ting som ble diskutert var blant annet Informasjon og det kommer et forslag om at saker i Trail-o komiteen sendes på høring til aktuelle land før møtet. I tillegg må møtereferater legges ut tilgjengelig for alle.
En del endringer av konkurransereglene ble også diskutert. Blant annet foreslås det harde tiltak mot brudd på reglene om mobiltelefon.
Forslaget om World Cup/Europacup ble også tatt opp.
Alle disse forslagene vil bli tatt opp i IOFs Trail-o-komite som har møte i Helsinki førstkommende helg.
Som en ser har ikke våre representanter ligget på latsiden disse to dagene.
Mer informasjon får de som skal delta på vår samling i Lier lørdag og søndag. En samling som teller over 20 deltakere.

Ingen kommentarer: