mandag 23. januar 2012

Krafttak for veien videre

Under mottoet Krafttak for veien videre møttes 20 deltakere fra pre-o-miljøet på Renskaug Gård i Lier. Møteleder Knut Ovesen hadde satt opp et ambisiøst program, men med særdeles motiverte deltakere ble dette gjennomført.
Første delen av programmet var en gjennomgang av saker fra NORD-møtet ved våre to representanter Knut Ovesen og Arne Ask. Noe av dette var kjent for en del av deltakerne fra før, men det kom også fram nye saker. Flere av disse sakene gikk videre til IOFs møte i helgen, men hvordan det gikk der vet vi ikke ennå.
Det ble også tatt en gjennomgang av konkurranser i 2012. Antallet i Norge viser en liten nedgang fra i fjor, men allerede på møtet fikk vi signaler om to-tre nye arrangører.
O-festivalen vil for pre-o sin del i år gå på Heistadmoen ved Kongsberg. Dette skyldes at etter en gjennomgang på Beitostølen ikke fant traseer som egnes seg til Pre-o. NM-helgen vil arrangeres av Ringerike.
I tillegg ble det orientert om WTOC i Skottland og EM i Sverige som i år arrangeres tidlig på året.
Så stilte Knut spørsmålene: Hvor står vi i dag? Hva er våre aktiviteter? Hvor gode er vi?
Dette ble så drøftet i plenum og det kom opp en masse forskjellige momenter,
Deretter sorterte vi disse inn i noen hovedelementer:
1. Rekruttering
2. Arrangement
3. Kart
4. Konkurranseform, regler og beskrivelser
5. Kompetanseutvikling
6. Elitesatsing
7. Info, kommunikasjon og synliggjøring
8. Utstyr og terknisk utvikling
9. Ressurser og økonomiske forutsetninger

Nå ble vi delt inn i tre arbeidsgrupper og første oppgave var å sette terningkast på disse punktene. Her varierte det fra terningkast 1 til 4.
Hver gruppe skulle så arbeide videre med tre av oppgavene og komme med mer detaljerte oppgaver.
Dette ga grunnlag for en rekke fine diskusjoner og det kom opp mange fine forslag som det skal arbeides videre med. Her kan nevnes TempO-NM, tilbud til klubbene i Oslo-regionen om deltakelse på to av løpene i O-karusellen, samarbeid med andre organisasjoner osv.
Jeg vil komme tilbake til enkelte av punktene mer detaljert senere.
SE også:
Preoelitens blogg
O-forbundet

Ingen kommentarer: