fredag 13. januar 2012

Januar - en viktig møtemåned

Midtveis mellom sesongene er det på tide å se bakover på en hektisk sesong og se framover med sikte på å forbedre vilkårene for utøvere og arrangører. Det blir derfor avholdt en rekke viktige møter denne måneden som vil få innflytelse på dette. Det starter med NORD-møtet, møte i IOFs trail-o committee, Pre-o-samling i Norge og Pre-o-møte i Sverige. Dette er viktige møter som kan ha betydning for formingen av pre-o i framtiden.

NORD-møte 14.-15. januar
Sakslisten her er:
1) Rettferdige konkurranser
2) TempO regler
3) Resultat i tradisjonell pre-o (det norske forslaget)
4) Elektronisk punching
5) Forbundenes oppbygging og pre-o`s stilling i o-idretten i hvert land
6) Annet

Til to av punktene har jeg sendt med mine synspunkter.
I WTOC 2012 ser jeg at det bare er 3 fra hver nasjon som får delta i TempO. I ETOC 2012 har jeg hørt at man kan stille flere (hvor mange?) og at det først holdes en kvalifisering med påfølgende finale for de 15-20 beste? Mitt forslag for WTOC hvor TempO sannsynligvis er egen øvelse fra 2013:
1. Det konkurreres i en klasse
2. Hver nasjon får stille med 5-6 utøvere.
3. Det arrangeres kvalifikasjon i tre grupper hvor de 7-10 beste i hvergruppe går til finale (F. eks. 3-4 stasjoner med 4-5 oppgaver)
4. Finale hvor bare resultatet i finalen er avgjørende (4-6 stasjoner med 4-5 oppgaver på hver stasjon)5. Tidstillegg 30 sekunder? TempO skal være fart! Maxtid 20 sek? ganger antall oppgaver på hver stasjon.

Under punktet Annet kan det vel være på sin plass å diskutere hvordan lagkonkurransen skal være ved senere mesterskap.
.Jeg mener:
1. Det bør være to klasser
2. Tre på hvert lag (alle tellende)
3. Hver nasjon bør kunne stille to lag(gjelder EM). Begge lag bør være tellende. Det gjør ikke noe om et lag tar to medaljer(da er de så gode) Det er verre å ta imot en medalje ved f.eks. å ta medalje på 5. plass,etter at to lag foran er strøket fra lista.
4. Bør være en egen konkurranse, ikke som idag innlagt i den vanlige konkurransen En bør ikke kunne få to medaljer i samme konkurransen.
5. Gjennomføres som en eller annen form for stafett. F. eks. de to første etappene er gaflet og starter samtidig Tredje etappe starter etter at resultatene fra de to første er klare. Det vil gi et press på den siste etappen, og også bruk av forskjellige taktiske disposisjoner.

I tillegg vet jeg at de norske representantene vil ta opp problemet med informasjon fra Trail-o komiteen og Athlete Committee.
Norske representanter på NORD-møtet som denne gangen holdes i Finland vil være Arne Ask og Knut Ovesen.
Island var observatører i fjor og har også holdt en pre-o-konkurransen med Eva og Owe Fredholm som løypeleggere. Vil de følge opp i år?

21. - 22. januar IOF
IOF arrangerer møter for alle sine komiteer i Finland hvert år i januar. Det er her grunnlaget for regelendringer blir lagt. Jeg har ikke noen saksliste for dette møtet, men trolig vil noen av sakene bli: Elektronisk punching, Saksgang ved protester, Samarbeid med WOC, Regler for TempO og WRE-løp (rankingløp)

21. - 22. januar Krafttak for pre-o
Pre-o-komiteen har innkalt til samling for å ta et krafttak for pre-o.
I hovedsak er spørsmålet: Hvorfor øker en rekke land både i antall konkurranser og antall aktive mens vi her i Norge har stillstand?
Vi har noen få utøvere i verdensklasse, men det er tynt bakover i rekkene.
Se innkalling med saksliste

27. januar Pre-o-møte Sverige
Sverige er det ledende landet innen pre-o og mange nyvinnger innen pre-o har kommet fra dette møtet.
Innkalling og saksliste

3 kommentarer:

pre-ole sa...

Mottatt på e-post,

Hei Ole-Johan;
Mange gode tanker i dine kommentarer til kommende møtevirksomhet!
Imidlertid er det en ting som gjør meg noe "pissed off". Vi deltar i mange
møter nordisk og internasjonalt hvor vi kan ha påvirkning og
tale-/forslagsrett. Det er bare en ting; vi har våre møter i ETTERKANT, og
kan kun godta hva som ble resultatet av allerede avholdte møter. Nå MÅ vi
lære å ta vår møtevirksomhet i forkant, slik at våre representanter kan
møte med et vedtatt norsk mandat, ikke bli et referatutvalg. Det er et
stadig tilbakevennende diskusjonsobjekt om bredde skaper topp eller vice
versa. Vi HAR topputøvere, vi MÅ konsentrere oss om breddetiltak! Dett blir
litt av kommende helgs diskusjoner på forhånd, men du skal ha takk for å ta
initiativ OJW!
Egil S.

Anonym sa...

Hei! Prøver å lære meg å bruke kommentarfelt. Ikke vant med blogger. Spørsmålet er om de yngste av oss kan komme inn i PreO-utvalget og å få dekket sine utgifter til møtene.
Liv

pre-ole sa...

Hei Liv
Bra at det lyktes å komme inn på kommentatorfeltet. Ungdomsrepresentant i utvalget bør vi kunne ta opp på samlingen til helgen.